fejleec
  AlkotokCINEMA - filmek
CINEMA rövidfilmek
Dijak-Awards-Priznanja

Időszerű:

Az Aranyszarvas – Interaktív fotós és filmes műhely egy olyan interaktív jellegű és hiánypótló műhelyként szerveződött meg, amely elsősorban a gyermekek, azon belül is az újvidéki és környékbeli általános iskolások alsós korosztályát kívánta megszólítani. A műhely a magyar költészetet, fotó- és filmművészetet kívánta közelebb hozni a gyermekekhez: közvetett módon tehát a médiumok közlési lehetőségeinek, értelmezése módozatainak tanítására is törekedett. Elsődleges célként azt jelöltük meg, hogy a részvevő gyermekek megismerkedhessenek az alkotói fényképezés és a filmkészítés alapjaival: ehhez elengedhetetlen az, hogy mind elméleti, mind gyakorlati oktatásban részesüljenek. A programot 2017. szeptember 20-án valósítottuk meg, s rajta a Központ gyermekházának tagjai, valamint az újvidéki József Attila Általános Iskola tagjai magyar ajkú, alsós tagozatos diákjai vettek részt. A műhelymunkának a Művelődési Központ nyújtott otthont. Előadóként Dragan Stojmenovićot, az újvidéki Művészeti Akadémiának a magyar nyelvet is tökéletesen beszélő tanárát és dr. Antal Szilárd filmrendezőt, az Akadémia egyik másik tanárát hívtuk meg, akik különböző témakörökben, így a video, mint kifejezőeszköz • A filmforgatás elemei • A drónhasználat lehetőségei • valamint Vetítés, elemzés témakörökben (minden találkozó egy-egy témakört járt körbe) tartottak műhelyfoglalkozásokat, előadásokat. Ezek során a gyermekek kipróbálhatták magukat kisebb filmes alkotások elkészítésében, átbeszélték egymás között, elemezték egymás produkcióit, tehát a vizuális nyelvi fejlesztés mellett az elemzés révén az anyanyelvi/anyanyelvű kultúra fejlesztése, megsegítése is megvalósulhatott. Mondanunk sem kell, hogy a drón használatról szóló előadás, minthogy az a már kézközelben található jövőről/jelenünkről is szól, s az új, felnövekvő generáció számára egyik kulcsfejlesztése a világnak (átalakítja mind a személy, mind az áruszállítást, de az információtovábbításban is kiemelt fontos szerepeket fog betölteni, átvenni) a mindennapokban elterjedt eszközről van/lesz szó, így az Interaktív műhely egy ilyen irányban is igyekezett fejlesztést megvalósítani, közelebb hozni mindezt az újvidéki és környékbeli magyar gyermekek számára. A program hatásaként fontos kiemelni, hogy a gyermekek együttműködési készségei fejlődtek, egy jól működő csapat alakult ki, amely reményeink szerint meg is marad: igyekszünk számukra minél több hasonló jellegű, az anyanyelvi kultúrát fejlesztő programot szervezni, gazdagítani élmény- és tudástárukat, a magyar nemzeti kultúrához kötődő műveltségüket, a magyar nemzeti kultúrához való kötődésüket erősíteni. A program végén a részvevők oklevelet vehettek át.

Eddigi filmjeink és egyéb elérhetőségek:
Our films and our other contacts:

youttubefactwitteg plusz


CINEMA Filmworkshop / Filmska radionica "Cinema" © All right reserved.

24420 Kanjiza, Glavni trg 9., Serbia

Cinema Filmműhely, 24420 Magyarkanizsa, Fő tér 9., Szerbia
Tel.: +381-63-777-6102 

E-mail: film@eunet.rs Web: http://www.cinema-film.rs